How were the GTBIT placements in 2017

on Saturday Glücklich reunited celebrities Examples: Separating and coming together is more common

Transcript

1 Mh l 1560 Stllzi Job z i Ih Nh. Sodth Ebcht Wi ich Fhl bi d Ati d Ttt id l. Itil St St, 9. Wed 2015 ADVERTISEMENT Now! Sichhit Ft & Htü Kzc b Tlo / Gü Tcholoi ü d bl Plt Lt D üh Top-Ktt Ebhd Gi (63, Photo: dp) wants bi i hoch Alt Fllchipi. D it i Extpot, I pi dzit o it boch Fi, t d Bdtbodt i Eop-P i t. Mchl I grew up i ch i d Polititi i Fllchi. D pit il, w icht ohhb it, t Gi, d it 2002 ü di CDU i Bdt d Whli Nc-Zb titt. (dp) Vo d Ex z Bo: US-Schpili Coty Cox (50, Photo: dp) ht ll, bi ih idbüt it Ex-Eh Did Aqtt (43) zzbit. E it great, jd z lit, d o t t. D t i St d Schwch, t d hli St d Eoli Fid d Olipotl U Wly über d US- Schpil. D D Jt Bo I Go it it Ed Apil i d USA z h. Ich lib ü ll, t Cox ü ih Dbüt hit d K. (dp) Glüclich whd d Zit l Bdpidtp: Chiti Wl (CDU) d i F Btti bi Bdpbll i Bli. Now chi t itid. PHOTO: DPA Glüclich wid it HANNOVE (dp) - Chiti d Btti Wl id wid z. D it A 2013 tt lbd P ht t zid d. Ach bi d Poit olt ch i T di Vöh, z Bipil: Wldii Klitcho d Hyd Ptti: D Box-Wltit d di d 40 Ztit li US- Schpili id ​​it 2010 i P, lldi it Utbch. I Mi 2011 tt i i - ch l P i d wid z d b i Otob 2013 di Vlob bt. I Dzb 2014 wd daughter Ky bo. With i Hochzit I want to bid och Zit l. Eltcht keeps b l ll Eh, it Klitcho. Loth Mtth d Lili: D Fßbll-Wltit o 1990 dd 26 Jh jü Modl htt Poit Bipil: Sich td zid ot hi o ich 2007 i Müch lt. A Njht 2009 hitt d P i L V. E olt i Achtbh-Bzih, d A d Ab di bid ühlich id Mdi bitt. A 2010 Wldii Klitcho d i Fdi Hyd Ptti ch l P t z. PHOTO: DPA wd this kitchen ötlich. E olt i Eh-Azit d i Vöh. Nch i t Kch I let d P d 2011 ch between Ehjh chid ihlich, wi hiss. Loth Mtth d Lili id ​​ch zwijhi Bzihchtbh wid chid. PHOTO: DPA Udo Lidb: Otto cht d Abwch D S pldt d WG-Nhtch MÜNCHEN (AFP) - S Udo Lidb it ich och i z bod Abittil i i WG it Koi Otto Wl d i Mioll Mi Müll-Wth. Otto has it the divergence. I practice the job wi Hchich d Kiz hol, t d 68-Jhi d Mzi Thu. I i Füzi h Lidb b: I h wi i ollop. Alo h I 20 kilos b, d i d z lc d bi wid di Büh. M i j lbt ö. Ht i i Koditio p. E chwi jd Ncht 2000 Mt i Hotlpool. BELIN (dp) - Tho Gottchl (64) Lto: D Etti lt it i Atobioi Hbtblod i i Whlhit Bli i Stopp i d bcht itt i d L i G o i Liblipoliti H-Ditich Gch. Gch t i Ep l Pt Schü, t Gottchl. E t z ih: I wi Ih Aßiit. Ht abd w i l ih iit. Schü () wd 1956 l t Dtch Mi Wold d pt l TV-Ai bt. Modto o Gottchl L w Li-Politi Go Gyi. E tllt Gottchl di F, whether lib Bdpidt od Bdzl wd woll. Gottchl l Atwot: Bdpidt. D hb ich cho ll d i Kop. Udo Lidb chwit jd Ncht 2000 Mt. PHOTO: DPA Gottchl witzlt ü i d d Showt wibt ü i Bch Lib Bdpidt l Kzl: Tho Gottchl. PHOTO: DPA Südid-Li Boccht i Pil: o Dot, 02. to Sot 05. JULY 2015 Tue i W d bugt Bi it Pil i ll Md. Bod hptzt wd di std llich d E z Eopich Klthpttdt D Boct Schlo Kozl asks you i ili Kli i ch Kl, Fb, Düt d liich Elbi. 1st T: Ai ch Pil. Bichti d Bi Pil Uqll it li Bipob. I d Pil Bi chh i d Hlt d 19th century di Bioltio. Z t Ml wd i Bi bt, wi ht wltbt it please, old bi d it chwiss Sch. Abd i Hotl. 2. T: Voitt Alttdtd it between two hours i hitoich Kotü. Achlißd Mitt i Bitt N Spilc. Nchitt z i Vü. Possibly z Bch d zwitößt Syo d Wlt. Abd Boccht Schlo Kozl: Si ß i lich Kozt d i xli Bt it böhich Spzilitt. 3rd T: Al ch Klbd d Mibd. Bi i Füh l Si di hitoich böhich Bdtdt. Abd i Hotl. 4. T: After the guess wi ch b. Dot l wi och i Athlt d Mittp i, bo wi di Hii tt. Etht Lit Fht it od Fib 3 ücht it Fühücbt iiht 4 **** Hotl i Pil 2 x Abd i Hotl Bch d Boccht i Schlo Kozl: - Schloititt it Füh - Lbyith d Illio - Bocbd it Mi, Tz, boc Düt, Blcht d Fw - wd lt Bt it böhich Dlit - Büß d T it Oito Stdtüh i Pil Bibichti Pil Uqll 3-i Mitt id Bitttt Eititt d Füh id Syo i Pil Athlt ib ipi 499 Po Po, i Dopplzi 569 Po Po, i Eizlzi Jtzt bch! Fo i OHG Io-Tlo: Mil:

2 AUTO & VEKEH Schwbich Zit St, 9. Mi 2015 Atozich ö h Kz bichtt Totz Hil il Pll Itit Chip d Foli bit Ztziotio W hd i Dtchld bi d Ato-Nchild i och di tditioll pt Kobitio Bchtb d Zhl tzt wid, it d Ald lt wit: Itit Chip bit Ztziotio, i icht tb ditt Kzich chwt Dib d iill Hdw. Ght di tcholoich Zt d Atozich, ibt dü wltwit i Ad. Ud di idt i i odhiwtlich Si. Dot idit di Fi Utch, di d wltößt Podzt d Lit olch Schild it. With d Si Kzich ht i I wi i D, d Uth it i Bili bo ti wi i K, Mlyi od d Schwiz. If I bi the shield about the tcholoich possibility, wid Dtchld bld l Etwiclld. D dwo ht lt wit Kzich od d ltoich Al d Fhzdt. Ditt Kzich z Bipil wd i il Ld d Wlt bit itzt, tw i Ai od Ai, t Hl- Di Dtch h och it hölich Kz-Kzich h. t Jblth, Votdoitzd d Fi Utch. Di ditt Kzich it lldi i wit pt Alpltt, od i Idtiiziölichit d d At. Plain t hdlt i i lbtlbd Foli i Schct-Fot. So i ditt Kzich thlt t d di Ld d itlich Kzich lo di Kobitio Bchtb d Zhl, di wi ll, lt J- blth. Btit wid d Iit d Widchtzchib. Ei Vch, d Klbzich o d Schib z il, it z Schit tilt. Now, tw it Holo o Flch protects Foli widi i olch Vch ztöt. D it d Bipo. Ditt Kzich ö l wit Ml ch i Chip thlt. Di Fhiit olch Chip wd i d Abüz PHOTO: DMD / AXA FID zt, w ü dio-fqcy Idtiictio tht. E dlt I Ftitt, ih ih o additional iotio bchib, i z 1000 Zich id ole. D thlt lt i o d Zlbhöd od d Polizi it iotio bchib, to 1000 Zich id ole. Whd politely Kzich o A od o K t wd, bötit d Chip pd Lyt. Gtzt wid o tw z Bipil Mttll. Ei d Aüh d ltoich Kzich ht i Goßbiti d Htll Hill Nbplt twiclt. Dot please not it i ditt Kzich, od obiit di Chip it d politely Schild. D Chip wid o i d Kzich itit, d ich icht oh Bchdi t lt. Ach bi Utch ht ittlwil di tditioll Alchild it i Chip hitt. Di Eltoi i od d Nchild ü Bhöd ptich useful i. But the system doesn't say Ah. Vo ll i Hiblic d Dtchtz lt olch Chip l wüdi. Sid di Stß d it Lt ütt, lt i d Bwt hz jd Atoh A ol w tülich icht jd cht it. W I ll Eltoi z Totz icht d wid, id di pt shield. W b additional Sichhitl wi Holo, Wzich od ch i Bcod itit Iotio icht closes. (p-x) Mod Eiphil hl ob i bzt Mß, ill z id. Die Schl jdll ziht d Alliz-Ztü Tchi i Stdi, di d Vich i it d Atozli Cotitl ht. Dch wd il Hidi üh, wil di od Aitt Fot d Hc d Fhz üwch, icht b di Sit. But l i A di Phil il Atoh d i hi z pt, tilt (dp) di Alliz it. Hct ü Pdlc Hct d Ahppl i Ato i i b ü d Tpot o Pdlc l Dcht. D wit d Alliz-Zt ü Tchi hi. Bi Fhch b Stß d bi chid Chtt quote i, d di Fhd it ltich Ztztib i Hct i raised id: Vo dot ö iz Bipil bi i Ull icht ch o di Stß chldt wd. Gz weight: D Fhdt ü d height weight o Pdlc lt i il i Modll id dicht icht. (dp) .d / Adi A3 Cbio 2.0 TDI Ah, - Cbio Opl At F Mtz-Ah. Dcl BJ 97, TÜV 06/16, ilb-t., P Ztd, VB 1.650, - 콯 (01 62) i Al, TÜV ü 400, - z. 콯 (), 콯 (01 71) Mzd MX5 Adi $ $ YDQW 7 ', TXDWWU WLSWUQLF N: 36 (= NP 1DYLJDWLQ SOXV; HQQ SOXV 7HPSPDW.PIUW.OLPDDXWPDWLN 5 FNIDKUHZWXLW 6 DXW 2QOLQH, ': -9:' AUTOHAUS LEIBE GMBH & CO. KG I Stppch Toi Tlo $ 7) 6, 6 OLQH 6SUW 3DNHW NZ (= NP 00, 1DYLJDWLQ 3OXV (LQSDUNKLOIH 7HPSPDW (85 ZZZ V GILQGHU GH DXW 2QOLQH, '<' - -6 $ 6SUWEDFN 7 ', $ PELWLQ NZ (= NP.OLPDDXWPDWLN; HQQ 6FKHLQZHUIHU $ QKlQJHUNQXSSOXQJD 6OOHZPEDHU XQSSOXQJD 6OOHZPEDHU XQSSOXQJD 6OOHZPEDHU XQSSOXQJ DEQHZPEDHU XQSSOXQJD 6OOHZPEDHU XQSSOXQJD 7OOHZPEDHU XQSSOXQJD 6OOHZPEDHU] 103 W, EZ: 04/2012, KM Klitoti, dio-cd, Xo Pl, MMI Nitioyt, Ld / Alct, Sitzhiz, PDC hit, Bltooth, Tpot, MFL, Widchott, Spotitz, Spothw.2QOLQH, 'Atowlt Schl VS GbH Atowlt Schl VS GbH Mth-Schb-Stß Villi-Schwi Tlo Mth-Schb-Stß Villi-Schwi Tlo THE MULTIMAKEN - AUTOHAUS Gc Tttli Tl .: A1 Spotbc Abitio w, EZ,, Bzi, MFL, Eiphil, Lichttll., TFSI Ni , GA, Sitzh., Tpot, chchtpl., EU, Hhlhotß Wit Tl / Fx / Fod Modo, Dil, Bj. 99, Li. 5 -tüi, week 107, chwz, year 10/05, 87t, t time over 4,300, - z. 콯 (01 51) Fod Foc, 1.8 TDCI, 100 PS A4 At 2.0 TDI 105 w, EZ,, EPH, Tpot, chchtplt, Sitzhiz, Khtlicht, Stt / Stopp Atoti, GA, Dil, EU, - $ $ YDQW 7 ', $ PELHQWH N: 36 (= NP 1DYLJDWLQVV \ VWHP; HQQ SOXV 7HPSPDW.OLPDDXWPDWLN (LQSDUNKLOIH 6LW] KHL] XQJ $ QVFKOXVVJDUDQWLH COP. KG I Stppch Toi Tlo Oli-ID: W7J2J2 Hhlhotß Wit Tl / Fx / ', TXDWWU 6 WUQLF 6 OLQH N: 36 (= NP 1DYL; HQQ 3OXV = OO / 0) HOJHQ & OLPDWUQLQF 7HPSPDW 3DXX6DGDF (85 $ YDQW 7 ', $ PELHQWH NZ (= NP 00, 1DYLJDWL QV \ VWHP 7HPSPDW / HLFKWPHWDOOIHOJHQ (LQSDUNKLOIH.OLPDDXWPDWLN 6LW] KHL] XQQOL VS GbH Mth-Schb-Stß Villi-Schwi Tlo $ 6SUWEDFN 7 ', 6 OLQH 6SUW 3DNHW NZ (= NP; HQQ 6FKHLQZHUIHU 6LW] KHL] XQJ.OLPDDXWPDWLN / HLFKWPHWDOOI 6JVULW 6 2.0 ,, Dil, EPH, Stt / Stopp Atoti, Ni, Sitzhiz, chchtplt, Tpot, EU, Oli-ID: YDJ57WX Atowlt Schl VS GbH Mth-Schb-St ß Villi-Schwi Tlo üd fi d.d / to Hhlhotß Wit Tl / Fx / K, KW, chchtpl., chwz-t., Vollld, dio BMW Po., Klito., Spotitz lt. it Moy, Sitzhz. Fh / Bih, hrs. it Fbd., Gchw.l it Bt., Xo, Hdyob. it Bltooth-Schittt., M.Ldld, Al Stpich ,. VB, - 콯 () I Stppch Toi Tlo A4 3.0 V6 S-Li Cbio $ 7 ', $ WWUDFWLQ N: 36 (= NP 1DYLJDWLQVV \ VWHP 03.OLPDDXWPDWLN 7HPSPDW 0XOWLIXQNWLQVOHG XHZWQNUDG] (85 DXW 2QOLQH, 'AUTOHAUS LEIBE GMBH & CO. KG I Stppch Toi Tlo $ 6SUWEDFN 7) 6, J WUQ $ PELWLQ NZ (= NP 00, 1DYLJDWLQV \ VWHP; HQQ 6FKHLQZHUIHU 6 XJJHLF 6OOLWZPHW V GILQGHU GH DXW 2QOLQH, '9 -; / ZZZ V GILQGHU GH DXW 2QOLQH,' A3 Spotbc Abitio 2.0 TDI 110 w, EZ,, Dil, Xo, Sitzhiz, MFL, Tpot, Stt / Stopp, Nichtchh., Atoti, chchtplt , EU, Atowlt Schl VS GbH Mth-Schb-Stß Villi-Schwi Tlo Gcht. Gd. Süd fi d. Üd fi d.d $ /, 0286,1 (7 ', 08 / 7.7521, & ¼ 0ZVW DXVZE NZ (= NP 1DYLJDWLQ 6LW] KHL] XQJ; HQQ 3 '& 6WDQGKHL] XQJ 7HPSPDW $ XWWHOHIQ QOLQH XYP Sic Sic Bhi Ochh Tl: 08395 / Tl: 07352 / Oli-ID: U1J5DAY Hhlhotß Witt Tl / Fx / d Toi 143 PS, Tl / Fx / d Toi 143 PS, 2012, , Cootpt, Kli, Ni Bi, Fipch, Schcht, S Al, PDC o. Hit, Sitzhz, Silb Blwt Mtllic, NP, -, ü, -, Tl. (0178) i E46 Gw 4-tü., EZ 2000, 188 T, Kli, ti, Al, Schcht, Tü, top Zt., VB 3,850, - 콯 (01 52) LPH, TÜV lli, ü 300, - z. 콯 () Hod Jzz 1.4 Elc, - 73 W, EZ: 09/2010, KM Klitoti, Sitzhiz, diocd, Mltitiold, according to Fthb, ZV + F, ABS, ESP, Nblchiw, LM-d, Bodcopt. THE MULTIMAKEN - AUTOHAU Gc Tttli Tl .: Yoti Hod CB 550 EZ 7/77 Libhb ü VB 2.000, -, 콯 / Hydi Hydi Mtix, year 2003, 76w 1700cc, Kli,, TÜV 1/2016 z hicht od chlcht, i ot, VB 1,000.00 콯 od üti or. 콯 () i Kopt Adi A6 TDI 2.5 L chwz, manufactured in 2000, TÜV 03/2017, 8ch bit, ch Kblbd E, Sibox E 콯 (01 70) Fod K, manufactured in 2004, 60 PS, BMW BMW 325i Cbio EZ 7/2010 AUTOHAUS LEIBE GMBH & CO. KG EZ 2004, c. 218TKM, Zbhö: Kli, CD, Soi ,. VB 1200, - 콯 (01 52) Hod ZZZ V GILQGHU GH DXW 2QOLQH, '44-9 (- ZZZ V GILQGHU GH DXW 2QOLQH,' EZ 97, 160 t, AHK, Gw, i 8-ch wti, ilbtllic, Pi Eo. 콯 (07541) Schhclioi, EZ 04/11, TÜV 11/15, 8.-b., 70 T, w Khit z., 8,500, - VB, 콯 () Fod Modo Ghi I Stppch Toi Tlo Adi A4 At 2.6 l FOCUS 77W, 1.6Li Bzi TÜV i Jh, z Achlcht od Hicht, it Ml, VB 250, -, z. 콯 (01 73) AUTOHAUS LEIBE GMBH & CO. KG 120t, year 10/2010, chchtpl., 8-ch Albit, Ibiwiß, Atotitib S toic, Ahoicht, S li, Eiphilpl, Nitioyt MMI, dio coct, Xo, Gpclppl., Sitzhiz o,, - (VAT wib) P (01 73) PS,, Bj. 2010, di. Ext, TÜV. 콯 () Fod ZZZ V GILQGHU GH DXW 2QOLQH, '; AUDI Q5 3.0 TDI qtto St Fotwo Cbio Oli-ID: QQJ2J7 $ 7', 6SUWEDFN $ WWUDFWLQ N: 36 (= NP ( 8 7DJHV] XODVVXQJ (XU 9HUE LQ O NP DX O NP O & 2 (PJ NP (85 EZ 2003,, 220 PS, Ld bi, chwz t., Ni (CD), 8-ch bit (), Top Ztd, VB , - E, 콯 (01 76) BJ 2000, 68 T, ot, TÜV 04/16, Gz., VB 5,900, - 콯 () BMW 320 Dil Toi Hydi i30, EZ 12/10, chchtplt, KD + BEZ 1 / 2008,, di. Ext, VB, 6 Mo. Ht. Gti, 95t , 9,500, - Eo, 콯 () Hd, VB 6,800, - Tl: (0151)

3 .d / Mzd Pot Mzd 3 Acti 1.6 St, 9. Mi 2015 St, - VW Polo Uitd Bj. 08, 70000, ALU, Pplot w., Eo 6,950.00 Tl VW Polo Atoti Bj. 08, 40000, Kli, SSD, 105 PS, 8-ch, Schcht Eo 8600.00 Tl Mcd B 200 Tbo Li77 W, EZ: 07/2005, KM Klitoti ,, dio-cd, according to Fthb, ZV + F, Nblchiw, LM-d, 5 Tü, Mltitiold, Bodcopt, Mtllic. o. Bzi, -, 142 W, Atoti, t lli c-ilb, 64 T, EZ03 / 06, TÜV, lli, t Hd, Nblch., Xo, Klicht, I Sto chwz, Sitzhiz., l.fh, Klito ., Mltit. Ld, Tpo., Eiphi. o + hi, ABS, ESP, ZV, Aib Fo + Sit, l. Sitp.,., Ioix, AHK, Schchtpl., Licht., Sic, 8l Lichtt.Fl.d i. Part: Pot 206, Bj. 02, 109 PS, 151 T, HU A-2016, Bltooth-Fipchiicht, according to Pochibdch, CD-Wchl, VB 1600, - Eo, 콯 LJXDQ 7 ',% 07 75 (1' ) 81 ¼ NZ (= NP 6LW] KHL] XQJ 3 '& $ +.: LQWHUSDNHW' 3) $ EEOHQGE, QQHQVSLHJHO 5HJHQVHQVU $ X HQVSLHJHO HOHNWU DQNODSSEDU XYP) U) XU SDVVLQ (= 7,21 (85 9HUE LQ O NP 9HUE DX O NP 9HUE NP O NP & 2 J NP ZZZ V GILQGHU GH DXW 2QOLQH, '1 - <8. = 7XDUHJ 9 7', 7HUUDLQ 6W \ OH N: 36 (= NP 1DYL% L ; HQQ.XUYHQOLFKW 6WDQGKHL] XQJ & OLPDWUQLF $ +. DEQHKPEDU.PIUWVLW] + O] OHQNUDG $ && XYP (85 ZZZ V GILQGHU GH DXW ZZAK V GILQGHU KG% - AUTOHAUS Gc Tttli Tl .: B200, 12t Pot 206, EZ 4/2002, EZ 1/2011, 1st hand, 136 PS, Eo 5, Stot t., Ld bi, ABS, AS, ESP, 17 LMFl, 8-ch bit.fl, Spot-Pt, Sitzhiz o, Bi-Xo it t.klicht, Bhhil, t. Pitt, Kli, lli, chchtpl., HU, VB, -, Tl.0151 / TÜV, bl, Zhi , 109t, 44 KW, VB 1.700, -. 콯 (0151) MB C 350T Atd AMG Styli Pct, BJ 11/2005, 1Hd., Dit Schwz- t., Ld chwz, GSD, ll Zbhö, Dil Sicht.150t, , -, h plt. Tl. (07561) SLK 200 or ilb Mzd 3 MPS 2.3 MZ 260PS * p fl t * 036 0 = 5 36 JHSIOHJW NZ (= NP 1DYL; HQQ.XUYHQOLFKW% VH.OLPDDXW (+ KLQWHQ% OXHWWK 6+ 7HLSOHUZHG 036 '6 & (85 ZZZ V GILQGHU GH DXW 2QOLQH,' 1-- * 5 + Ato., Ld, Kli, Ni, BJ 8/04, TÜV 5/17, Dittw,, wi, NP, -, now, -, 콯 () obt-boch-stß idli 콯 07371 / Atoti, BJ 98, TÜV bi 10/15, t St otwo pio Ztd, l. Fth. 콯 (01 73) EZ 10/10, Fb wiss-ilb, 35 t, Pi VB Eo. 콯 () Pot 206 CC 1.6 Plti Cbio, Lditz, Sitzhz., EZ 07/2004, 110 PS (80 KW),, 1st hand, VB 3,300, -. 콯 () C200 Kopo, Bj. 2001, 3DVVDW 9DULDQW 7 ',' 6 * N: 36 (= NP 1DYL% L; HQQ.XUYHQOLFKW 7HPSPDW & OLPDWUQLF% OXHWWK 6FKDOWZLSSHQ / 0) HOJDUNt Cd 200LQST Epc EZ 1/08, 110t, LM, AHK, Ptoic, 150 PS Dil,, Vollt., Bj. Schch., W,, - 콯 (07522) / 2003, TÜV, 8-ch bit, 2nd hand .. Hdw o. Fili VB 2.800, - Eo, Tl. 0176 /, b 17 Uh A-Kl A150 Atoti MAZDA 6 SKYACTIV-D175 * Atoti * Ó Ü <ÎÉ {Ó> Û Ãi 8i «, 6 - Ìâ i â >> ÕÌ, ØV> À> ià> />}> À V Ì Û É / i «> À>>} i 1, ÓÈ] ÜÜÜ ​​ÃØ`` ià `ié> õì" i \ 8Î Î x Mitbihi Atoh Do GbH & Co. KG obt-boch-stß idli 콯 07371 /, - 1800cc, t.Zt.ohTÜV / VB 1,000, - 콯 od W, EZ: 07/2013, KM Klitoti, Xochiw, according to Gl-Schibdch, Nitio, Sitzhiz , Ldttt, Atotitib, Flichtitt, PDC, üch, Bltooth.71t, TÜV / AU, 44 KW (60 PS), 2. Hd, Kli, Eo 4, 8-ch bit, Ext, VB 2,350, - P (0 16 0) Opl Gc Tttli Tl .: C 220 CDI Ato. T-Mod. Cobo G Bzi 1.Hd 170 PS, EZ 4/11, 79 T, SD,, - VB 콯 () BJ 06, TÜV 01/17, 157 t, S + W, ic, Acht! Atz bi Gbtib.FP 1.900, - 4 콯 () Opl Vct B - C BJ 1997, 230TKM, AH K, TÜV-AU At 2015, Zylidopdicht dt (Etztil ohd), VB 700, -, Tl. 0171 / Opl Co, BJ 02, 77 t, * / $ & ', 0% L; 376 5). 1DYL NZ (= NP (85 9HUE LQ O NP 9HUE DX O NP 9HUE NP O NP & 2 (PJ NP && 7 ',% 07' 6 * ¼ 0ZVW DXVZE NZ (= NP 1DYL 6LW] K] J; HQQ 3 '& 7HPSPDW 6SUWIDKUZ / HGHU 6SUWVLW] H) UHLVSUHFKHLQULFKWXQJ XYP ZZZ V GILQGHU GH DXW 2QOLQH, '30-:% 0 I Stppch Toi Tlo XS WDNHQ. DGHUDXPDEGHFNXQJ% HQ] XQ (852 (63 (85 Sic Bhi Ochh Tl: 08395 / Tl: 07352 / ZZZ V GILQGHU GH DXW 2QOLQH, '/ I Stppch Toi Tlo XOWLYDQ' 6 * (GLWLQ N: 36. XUYHQOLFKW 6LW] HU (LQSDUNKLOIH $ +. DEQHKPEDU, 62) ,; 7HLOOHGHU $ OFDQWDUD XYP (85 ZZZ V GILQGHU GH DXW 2QOLQH, '9-8 & ZZOLQOL', '9-8 & ZZOLQV GILQGHU 0.% 4H DXW 2', 30 9: * z Sic Sic Bhi Ochh Tl: 08395 / Tl: 07352 / Sch lt Wohw, ch p.-bd., z üti Pi, bitt ll bit. 콯 (01 60) 콯 (0160) bi KFZ Kch 3DVVDW 9 $ 5 , $ 17 7 ', & 20) 257 /, 1 (¼ 0ZVW DXVZE NZ (= NP - (7 = 7 $ EZUDFNSUlPLH ELV] X ¼ VLFKHUQ' HWDLOV HUIUDJHQ 6LH EHL XQV 7HO Gol Vit 1.4 TSI Cootli, Bjh 2007, 140 PS, 6-G,, Moto56.000, Eo4 / 4 (Gü), Podch, AK, Kli, l. Ft hb, Schchtpl., Tpot, HU10 / 2016, VB 7.900, - P (01 71) OLDTIME / YOUNGTIME WESUCHT, POSCHE MECEDES VW .. Siö Abwicl Tl. 0172 / Sic & DGG \ 7UHQGOLQH 7 ', 0D [L% 07 N: 36 (= NP 6LW] H 7HPSPDW (LQSDUNKLOIH $ 65 6LW] KHL] XQJ 5DGL & '6FKLHEHW UHQ $ +. 'DFKUHOLQJ XYP (85 Sch Mcd C 32 AMG T Sic Bhi Ochh Tl: 08395 / Tl: 07352 / i top Oiilztd i Cbitilb o. Hl. (Bi / Gold / Bt), 콯 (0160) Sch VW-B Cp it Klpp - od Hochdch, ch z Hicht. 콯 (01 57) ZZZ V GILQGHU GH DXW 2QOLQH, 'il, to üd fi d.d /, Dtio, i 14 N 34/2008, ti, EZ 04 W, Ato 00 ,, K. 9 125, Pi: Xo OID BJ 03/95, TÜV 2016, VB 3.200, - 콯 (01 72), - Tl .: I Fdt Dit 535 TG Fili cht WoW ZZZ V GILQGHU GH DXW 2QOLQH, '8 -% 47 1 , 2 TSi, 86 PS, year 7/2014, 9,400, t.8xAl, So, ZV, lfh, Kli, EZ 2/2010, HU, 53 t, l. Blch- AL, PDC, SHZ, LdL, CD , TopZ, chd, VB 5,000.00 콯 () VB, - 콯 (01 72), manufactured in 94, 4 Schlpltz, TÜV 03/2016, ht Ztd, 4,500, - 콯 (0 151) HE, manufactured in 06 / 09 it Mo.TV. 콯 () or.(01 70) THE MULTIMAKEN - AUTHAUS Co 1,0 Tbbt Wohw Cot- Wohw Tbbt Pccii I Stppch Toi Tlo Sod Fbi Kobi El. Wohw, Schwit Bj.91, h t Ztd, 4 Schlpl., TÜV 2016-VB 2.700, - 콯 AUTOHAUS LEIBE GMBH & CO. KG: Bj. 03/93, TÜV-G 04/2017, Eizlbtt, 4 Schlpltz, Atichlippl, Dotic, 2x Glch 11, WW-Boil, Toiltt, SAT-TV-ADIO 12 V. VB 4,850, - 콯 (01 52 ) Wohw, Hobby Pti I Stppch Toi Tlo ZZZ V GILQGHU GH DXW 2QOLQH, ': - 19

4 .d / St, 9. Mi 2015 KFZ Zbhö i 4 Al-Koplttd, 1 Jh lt, ü Opl At J, ET 38, it Soi Hoo i 5/115 / 70,2, VB Volo Ald, 17 inch it 225 Soi, 365, - (0177) (07504) S.-i. Fl 175/6514 FULDA EcoCo z. Poil 7. VB 150, - P (0172) BMW-d All, Göß 205/5515 b Bjh 94 ü 200, -, / DB Al it S o C-Kl, TYP DP 500 LK 5/112 ET 35, KBA- N, it ABE, i 195 / H, 330, -4VB (01 52) LPH 4 Al Koplttd. Gol 195 / Poil 3-6. FP 195, - Tl. (0151) b 18 Uh V Bt Tpltt c. 20², thzit, 60/30 / 4c, 2 Jh lt, NP 800, -, VK 250, - () Dd, Eppl, Mi, Al, Nx 7-G- Nb, ollb o, i 26 inches, Tiiti, tllic -tüi, wi bcht, Pi VB () Hd Siplo, hhöh 55c, Al polit, Si Blchtt, Shio 7 G Do XT, VB 150, -. () H Tid Do LX VP 95, - Tl. (0171) Hülle Kood, Aho t wti, Pi VB, Tl. (07393) 1022 Jdzi it 3-tüi Klidch, Btt 120x200 d Mttz / Lttot, l, bcht, ibl bb, B bi Abhol 799, -, Tl. (0170) Küchzil (c. 2) bt, it tiotüchti Eltot Slbtbhol z. VB 200, -, Photo by Kott t: 4 Soi 195/5015 BBS-All, c. 4-5 Poil, 150, - () Volo S / V 40 - Soi 4 ​​pieces oi. Volo-Al-Fl, VB, 07371/8383 bd 4 Soi - Gol 3 chairs Cotitl 185 / Eo / Soi bcht VW Gol, 5-hole bottle, 195/65 15 Fld, VB, (0176) i 195/50 / 15 it Fl, 80, -, () Oi. Adi 4 S All it Uioyl 235/40 Z 18Y, bcht VB 400, - () Stz B i (w.) 175 / T it Al, VB 150, - () Soi Michli 165 / Loch Fl 5Jx14H2, 100, - ( 07 51) Dcht ü Opl Iii Kobi, it hli, z cht Kttl Fhddcht ü 2 d, Atil-N, w., 75, -, () UNITEC AHK Fhdt (3 d), btzt, VB 70, - (0172) Stoto Güd Doppl-Schlzi hll 2,3W, it d, wi bcht, z 90x190 oh Lttot, 5-tüi 125, -. (0171) Hochch 2.53 bit / 2.25 high z (07 51) Copt / Eltoi Copt üti it pl. Abitbüch, PC Mxdt, Ttt F. Dll, Kopi Hwltt Pcd, Bildchi Bl, Kot 150, - () lct Cytl Sc 7200 Fil- d Dic, wti, VB. (0162) Fhd MTB Flly Ghot AM 5700 H: 48, opltt Shio SLX / XT, wi h, ll Bl, VB 1.050, - () P City-Bi, D-. Hd, 26, 5-G-Nb-chlt, Nztd, j 250, -4. () Dd E-Bi Kttl City, wi, 200 ü 1100, + Fhdt ü Ahppl 100, () Dhd, 1 Hhd, 21 G, t hlt, j 100, - (0 157) Nw. E-Bi NP 700 , -, now 450, -, (01 57) Twiy Lod Hct ü 2 Fhd Ahppl. Pi 250, - () 4 58 Sch t h. E-Bi ü D () Möbl Dopplbtt Eich hll Bli, 190 x 90 c, solid wood, Wchood, 2 Nchttich, w. Mttz opl. 490, - Eo, lt Holzth 100 x 50 c, 2 x Klppcoch (50, -. 90, - Eo), () Soti Küchbloc, Bch hll, 1 Do- Hch., 1 Hch., 2Utch., 1 Rinse, E-Hd + Kühlch. icl. ü 200, -, z .. (0177) Gt h. Wohzi.-Coch; Gl-Etich. Ldtühl; Poltbtt tc. üti or (01 76) Küchzil c 3.90 il. Hd, Bco, Kühlch. Sch, Slbtbh. i Lphi z ch. (01 51) Schwd Ki i Mod, t hlt, c. 4. Pi VB 500, - P (0751) Nwti, Eich t Schibt., 60, -; Klidch., 70, -; Sch, 40, - (01 76) til Tich 8 c dic, 1.75 L, 0.75 B., z, 138, - () Btchbloc, Pltt Miholz, Mtllt .. oll, 87x60x60, VB 50, -. (0152) Gtzi (Klidch.), Btt. ot. Mttz, St Slbtbh. z .. () Eibüch Top-Ztd üti z, Pi VS, () Cop.-Ecch, lb, Ki dl, 2 doors, 192x96x65, VB 80, -, (0152) Vol Hilbtt Ao 1900 it 2 Nchttich d 1 Sidbod A: Schlzi.-Sch, 4-tüi 2, wilcit + Spilcood 1, 180, - z. (0177) Nhchitich, P, wood, i. tiotüchti, 78x86x44, VB 50, -. (0152) Wed / itt Kli, od hll, dtch. Wed w Uz üti z (01 71) Aodo Stdll 11 it, 120 B 250, -. () St-Kli 1.200, - chi, pl. Zt., Chö Kl () Schlz opl .. Bctz. Hoc z. () Soti V Schlchboot z Bobd Typhoo 420 (4.20x1.70), Hod 20PS 4- Ttoto, Bodzl, Bj. 2004, Zbhö: Sodch, 2 lppb. d, A 2.950, - P (0173) Til & Zbhö Fhdhct ü 2d, pd ü Adi A3 THULE 973, wi b., Top Ztd, 105, -, () Dchbox c. 400 l i W / Lid ü 3 weeks Motod Abot BMW BMW C, Ci, BJ 99, ABS,, hll-lbi, h pl., 2. Hd, it Ko + Schib, ll Oiil, VB 7,900, -. () BMW F650 CS, 50 PS, EZ 04 3-W-Kt, Zhit., ABS, (0172) BMW 100 TYP 247 BJ 04/82, Volllid, 105t, VB 4,500, - () BMW 45, EZ KW, c. 56 T, Fb. Old, Oi.Zt., h pl., Pi VS. () Hod Hod Hot 600, Bj. 05 /, 102 PS, HU 03/2017, ü, 3,999, - Tl: (0151) Hod 125cc Sy T BJ 2007, 3,500, 1.Hd, Pi VB (0170) Wdchö Gth Gdlch 3x3, 4 Jh lt Slbtbhol z., VB 1.250, - Tl. 0170 / ozw. SMS od AB Plw ü Po, Pi VB, Tl. (07584) Modllb-Ab 1 boot Ky Bicy 1:25, 1 Lx-Ycht Bl St 1:25, 1 Slycht Cot 1:25, 1 Vo Oy Exp 1:25 , 1 Tz Ki Hl 1:14, 1 DTM-Ato Poch 1:10, 3 Sd, Ldt, A w. Opltt Gbot bzb. () SII Sibdcl bcht (Hdbtib) A0, opltt, it V-Blichttot A0, Stpltoc, di. l, di. bpt Sibh, Bchichtittl d Chili, opltt üti Slbtbhol z. Pi VB. () Sochi XXL Oil Fltboy, ot od Bldi io, btzt, Dch. c. 2.5 ptbil, Mt Edlthl, i Bibch z / I Ei w Uz üti or: Altdt. Wohzi.-Sch Nßb-Ati, c. 300 c b. Fig Kühlch 50, -, TT-Pltt 30, -, Schbtt 190x90c 30, -, c. 150 book Eibd, t. Zt. Stc.:1,-, (0163) Fhdt ü Wohwdichl (2 Fhd), wti, 1 x wdt, 100, -; itliich Hlp ü Woh- / Ezi, 5 Lcht, 100, -. (01 52) Motodz D. G. 38 Jc. Ho o Vcci, ht Ztd, Motodtil G. 39 D., h üti i Bibch z / Mdo hdchitzt (Güttl), 55c high, 350, -, Bi Nhchi (50 years old), Pi VB, Kolcht (Glpl), Pi VB, 6-til. Btc oldt (20 Kt), Pi VB, (0175) Aitzh Vii GT10S Mhw lübholt, Sitw d Gbhlt, oot itzbit, VB 550, - () V o 4 Schwitühl it Ldbz + Etich 240 d Sidbod 150 (jwil Sooich). Ztd wi, d 1/2 century bcht. (0173) Noo Stiolto, B 2370x H 2000, Io 20 ,, 250, - () Tib Cody Niht St Uh i Kh Tib. V 2 Kt 1. Ktoi ih 8 ü j 25,30 EU. () (AB) züc. Mo / Moic Mo Piio Cio o 1974, VB 400, -. () Motooll Yh X-Mx 400 EZ 06/13, c, Ztd wti, NP 6,350, -, VB 4,500, - (01 52) Vp-Co 125, BJ. 90,, Tü 4/16, Ko, VB 750, -. () oll Szi AY 50 Zylid d Btti, VB 240, / Vp P 80 X BJ 82, ot,, VB 1,500, - icl. di. Abtil, tt, () Dli 125 cc i BJ 05/13, K, chwz, Topc, VB 990, - (0162) Qd Spß 4 d Qd Tito Bj 300 i Topztd, Stßb, Spotp GP, dt Vlid, EZ 11 / 08, 3.800, HU Wch. VB 2.350, -E, (01 76) Szi Bit Szi GS500E EZ, TÜV bi, i wti, Btti, Sic o Szi-Fchwttt, P () Szi Itd 1400 Chopp Bj. 88, 71t, TÜV 08/16, VB 3.700 , - () Hllo itt! opltt ittüt, Ktthd, Hl, Schwt, Schild, Lz w., owi Gwd ü Si d Ih z. (01 71) T-Pltt 40x40x4 c, 75 Stc./ 12 q, Wittb, Fb: Sd, Stc./ 1, - () od (01 62) Hhltlö: Schlzi. Eich + Spilood, Cochtich Nb., 3, 2 So, Sl. Hoc Ld / Lll, Küchch i ,. Pi VB, Mobil (01 71) PEI-Schlt, c. 100 ld Mt z. B. ü Hb, Schl o Dc tc. Slbtbhol i Ei, Pi VB 250, -4 (0170) Bil, .d / Wizl, Glbiü, Bilch, Coctill, Wi- d Stl, c. 300 pieces, 50 ct po pieces. (07 51) (between 5pm and 6pm) W. Dcl. Schb., 1 equ. 4 drawers, 1 refrigerator, 2 rinses 2 yrs .. 6 yrs., T h., 2 Ktt.t. 120 x 125 d 2 li z. (01 74) T-Pltt 40x40x4 c, 75 Stc./ 12 q, Wittb, Fb: Sd, Stc./ 1, - () od (01 62) Bchplz c. 80c high, ü Hc it, piüti z. () 6 64 Fled S i Lli, locks. 2 o'clock 8 am to 2 pm. Ldiicht + Th, l. di. Fhdtil. Gbcht Dcht, t hlt, 1.40 x 1.03, 1.15 x 0.7, 1.00 x 0.74, Kitü Edlthl, Pi: 40 po Stüc () Bchbholz Mttüc i, M 70, -, SM toc, ch. L b 69, - Zh ölich. (01 51) Mi bcht b-o, LxW 3.50x2.30, Slbtbh. i Wli üti z. () Hblid: So, Mtl, Ho d Tchtblid. Göß 56/58, wti. (07 51) (between 5pm and 6pm) Fili-Gith c. 285L, it Schlliiicht, 2 Eihöb, L 118c, B 68c, H 85c, z., 80, -, (07529) Eight Sl !!!!! c. 200 Mii Spiito Flch. ( ) H-. Ho-Flea S., o Uh d Pdho i Stht, Abcht. 20, Io: () Ld-Hizitz Holzbd it Ziot, 11W, Pi VB. () 30 97, b 18 Uh Jdöbl d Zbhö, Jdch, Jdlp, Uh, ti Sitzpp, wzlit Sch ..., () b 17:45 Uh Nw.Bi / Pil-Gl- Sl c. 80 pieces, chid Ld.Bi, Pi VB (01 57) Dhtotib zwilüli, CAME ATI 3 it St + Sd, VB 450, -, () Hö Totib Sptic E / K-Schi bcht z. () Kütlppp o Moi Pt-Licht, Do Bt. Kz & Schid, Pi VB. () Yh Yh 1 Bj. 2004,, chwz, i w., T. Ztd, Pi VB, (01 52) Motod Gch Sch ll o Züdpp Mo / Mopd / Motod. Oldti-otod M l, ch Vp oll, (Oldti-Ato) (0170) Ntzhz Ntzhz Sch li Eich Tto Tl. (0162) Ldwitchtlich Fhz Oiil H-Litw Holzottio (oh Gchi), Bj c. 1930, 400x100x80, t Ztd (zlt i Eizltil), VB, Stdot Ellw- Nhi P () Bw 5.2 l 2 Tü, 2 Ft, h plt, hbit z. () Kilh Fh KH40 4.50 fig., Pötti Schwd 300, fig. 3 z. () Ldwitcht Tto IHC 533 BJ 1976, 45 HP, Hydli, 3,200, -; () 7 66 stb-obot Kobold V200 ,. Vow, w. Z. VB 590, - () b 18 Uh Sto Kopltt Al H-Kdo, üti bzb () Zildchpltt ZWM Z15 N, c. 200 ², it Fit d Ot. Tl / 1417 Aitzh 11.5 PS, VB 550, -E; Fhdh 45, -E. (01 71) Egg Plttl / Schwltl z. (01 52) B-Toy, Kttc Pito. il Zbhö z. () i Gto / Hh. Alö Mi, Vot over. Al, 15-19h, Kü.Gt, Möbl, Gchi, Klid ... 5 P Schldi, lol-o, 150x140 d 2 P 240x140, e.g. 35, -. (0152) Gloht, o 9 a.m. to 4 p.m., Olh Bibcht. 32. Htü wti d Hdh bzb. (01 76) Clxx Tppichii, wti z, 80, -. () Mtho-Gldw Eip + Pdchi z. () Vow Kobold 131 (14 yrs. Lt) it l. Tppichbüt (8 years old), VB 120, - () Blh Bch M 300 z, t Ztd, VB 1,400, -. () Z Wchchi 60, -od. VB d i Btütz 20, -VB z. () Bch. Tbholz t d plt o pit z. () Ft it Vob.-ollld zwilüli, wiß, 1.23 x 1.42, e.g. () itzho Pill 1 Mobil Alot, 7 Wllpil ollchh G. 38 () Wed o, 4, bcht z. () M Bch-Bholz I chl 1 blt b Ho b. FN, M 60, - (0160) Kz-Ldtl, hllb, G. 40, wti, üti z. () h, ü Wll, Hodoto wi bcht, üti z. () obot Boch Idio, VB 1.200, - () Dpi-S ü Hobbybtl, 30, - (0172) Flohttil üti bzb / 3362 Mtchi, M Lbt 3x4, e.g. () D hl. Hz J d di lib Mtt God hb i hol. I ti Dbit D hili Hz J i ht, üht, libt d bwht i d z Wlt, now d id. Hili Hz J, please u. Hili Jd Thdd, Hl d Vzwil, please ü. Spch Si di Gbt l T d t T wid d Gbt höt. Di D ötlicht wd. F.E. 4 d-eltoobil ü Sio Lco HS 740 t Ztd, VB 1,500. (01 62) Schi Azo / Ii Bt-. Volldhpl, Ac, Vihw, Ktchotühl Hil od C, Schwd z cht. () IHC 644 EZ 79, plt Ztd, Bbt., Kühl, Hydlipp, i d TÜV, VB 6.300, - (0172) Aplotichi G A3 pl A4, ollbd. Gü- Wchch. cht, () Übh G hcl SF 160 PS, Filiittl ölich, üti Lit ü top Sil, (0157) Wö Vihh Td, zl. GW 2to., LBH 3x 1.65x1.80, EZ 01, z: () Sch hbit Tto bi 500owi i Schlllcht (01 75) b 18 Uh IHC Tto TÜV 10/16, Bücw, Ki, Holzplt z. () dld Zttly BJ 60, t. Ztd ü 1.400, - (), (0171) Actt ch o Gwdti z cht. (0171) Sit Kipp, 8 to M Ko, Bj. 87, z (0 173) Boott / Wpot Ht Kjütodl, TÜV, 6.10x1.85, BoS-Zl., Pi, Sodch, Til, Tl. (0151) V. 50% Slboottil type Mi 28, it Top Lipltz, BMK L. () Kjüt-Joll icl. Lipltz i Goh, d Til, 4.700, - (0175) Kt / Atiqitt 1-t. Sch (Güdzit 1890) quote i Nb it Fchböd z Ub. Gdobch., VB 900, - (01 77) bd Kch Sch z Alt Eilchild Löwb Bit, count 500, -, ch ch d lt Schild! Part 0160 / Eight, Eight! K Ht d ll At o Möbl, Bild, Pozll, Tppich, Miitt, ​​Plz, Tcht, Sti-Ti, Tlilb, Müz, Schc. Soti. (07 81) Ati Sllö? K Milit-Od, Ud, Soldtoto, Uiotil, lt Aichtt, Sl-oz, Klotbit, Fi, lt Biü, Zi, Schc, Uh, Silbbtc, Müz w / 1506 Sl t ll. Milit (Dtch) bi Zhl e.g. ü Jc c. 500, -, hat 200, -, Ho 100, -, Hl 150, -, Od ch Ktlo. Sch ch Foto, Pott, Piclhb owi Aüttd ll At w. (01 72) Pit - Milit Höchtpi b ü Od, Ud, Fotolb 150, -, Hl, Dolch, Sbl, Pott, Spilz., Müz, Büch. Uioj., Ho, Mütz b 500, - EU. (07572) or (0172) Sch Abdh, Tchh, Schc, Müz, Ebtc, oz, lt Spilz d Di O Zit. () Od / Mchdhtz, Phl d Hühhchcht. Dht: height c. 1.20-1.40. () Eight- Sl t hochw. Mtl, Zi, ilb.btc, lt Schib-. Nhchi, Edlbdh, owi Schc. (01 57) Sl t Soldtoto Fotolb, Pott, opl. Nchl o Soldt d 1. d 2. Wlti z Höchtpi.(0172) Sch PC ch tiohi PS it Bt.-Syt DOS, bitt ll bit, () Sitz-So i chwz, üti z cht. () Sxott-Fhd ch dt z pt od ü Etztil cht. () Elder Modllibh d Zbhöz cht: () Sit-Kipp; Kilh hydo; Tto up to 70 hp z cht. (0162) G it Kül AB 2.8. H + Stoh i dbll, z () Bi-Pc, c. 0.7-1.0 cc z L. wooden pl. Holzchitzl z. () Fdt 275 SA it Fotld EZ 1996, h, FH, FZ, DL, 2DW, 2EW, i t. Zt., Z. (0174) until 2 h Güld ch Moowi z cht. (0 174) Sty MT Koot 93 PS, YOM 2007, 920 Bt.-hours z. (), bd Tto Fdt F BJ 1970, 4 Zylid-Moto, 55PS, B-Std., 4.850, -; (0171) H Might 1 t. Ztd ü 1.000, - () 21947, (0171) Obtt / Stobtwi z pcht od cht. () Lz Blldo Schlp BJ 55, tht Ztd ü, - (), (0171) Ko 2 Ach-2 Sitipp FL ü Fdt 2D z. (), (0160) Sch TT / FN / V / WG Wld d ldw. Gdtüc, dit z. ZZ Sch Tto, ch dt o 500, - to 3000, - (0160) Ldw Ml LW 150 t. i.e., 800.00; (07 51) Sch Ktto-Ft d Tü d ldwitch. Gt (0174) Hilti-Gt cht ch ll Hilti-Gt, l ob bcht od dt. (01 72) K Modllibh t Bzhl (08 21), (08 21) bd Sch Aitzh ch dt, Ztd l. Bitt ll bit () or (01 75) Hl Sch Btitt od Koll (), (01 76) Fldz Tl. (07564) Titchi d Ndlchi cht. () K Alt: Bild, Uh, Schc (Bti, Gt) Fi, liiö. (0170) Ft, Od d Zbhö o Sl cht. (0173) Sch Hoh Aodo Moio 4 or 5, it Tt, ch dt, (0162) Müzl o ljhi Sl cht. () RECORDS cht. I oc-lp Kühlch ittl Göß cht () Sch w. Schwißt 160 A. () Vchid Di Bibl: Dil 9,9 Bi di HE, Gott, it Bhziit d Vb. Gloht, St b Uh i Höwi 57, Vot. Tpoli Ø 3.66, 3 Fit., Lo-Spil, Bttw., W. Floht Kpll Blitz 5 i W S Uh - bi t Wtt. D Elö ot d oi d cpll zt. Uhlich Ftptz Ich ch Po, di ch d Ftptz dch i Fi, i Dibthl bt hb. Mil: W e do not hold Bzi-h? () Vlo / Gd Gd i W S. 2.5 .: i Dü t d lt Eibhbüc i Sobill it Sht, i Eti. Nh t () Ditlit lol Btili Wohldcht Dipt i Tott, 3-part. + Sl over 100, - z. () 46 27

5 STELLENMAKT Schwbich Zit St, 9. Mi 2015 Spzilit it style Möblhtll hö ch wi ozd tit Bch Dl hdwlich Abild d itt Stdi Vo ol Ditich Möbl id o ll Gbchtd, b ot id i ch h il h, lich idcoll Z d Klt dd Gchc i btit epoch. Not o h Hö Sch, Tich d Stühl d Boc, d Klizi od d Bidi z d blibtt d, o i t holds id, hi ch z d bod t Atiqitt. Ei oß Ä d Möbl-Di w b ch di d 1930-Jh. Vo ll di bugt Gtlt i Uld d Bh, wi Wlt Gopi, Ldwi Mi d oh, L Cobi od Mcl B, hb dl wh Mitw d Möblb ch. Ih Etwü id lt z Kli o zitlo Schöhit d hoh Ftiolitt wod. Ach i Zit hö di Möblhtll z d bod ti Bch, d Podt icht zltzt i Ald t id. Mh l i Vitl ih Utz o pp 18 Millid Eo zilt di Möblbi 2013 i Expot. Hptbtzt id di Ld d Eopich Uio it Fich d Spitz. Dit it Dtchld d zwitößt Möblxpot d Wlt ch Chi. Ittiol bt Möbli i d io D Witchtzwi it o li d ittl Btib pt. Goßbtib id lti lt. PHOTO: SHUTTESTOCK Al Htll it di dtch Möblidti i Eop bll d zwit Pltz hit Itli i. Wichtit Tilbich d hii Möblpodtio id Büo- d Ldöbl owi Küchöbl. I di Podtpp it di Alo AG i Plldo i d ößt Uth. Ab ibt och wit bt Möbli i io, o z Bipil di Mti Std GbH i Bd Sl, di I Schyt owi Btt- d Biöblpo pziliit ht d d Gchicht I until 1653 zücol lt, od di Dt GbH i Itd Bod. Di Uth i l Mt ü pcholl Diöbl i ittiol N cht. Wi il d Bch ht ch di Möblidti i d Jhzht i Sttwdl dchcht. But i ought to count 1000 fi it tw h l mitbit. Di Witchtzwi it o ittl d il li Btib pt. Goßbtib id lti lt.Wi l zh Uth o i Utz o h l 250 Millio Eo. W ch i d Möblpodtio di Idti ht bolt doiid it, o ollt thwlich Fti icht tchtz. Di Mitbtib d Möblchihdw ö di idiidll Wüch ih Kd ih, di ich i i idtill oiit Podtio o üll l. Gttz o over 31 Millid Eo Di Möblbch it b ch i itt Tilbit d Eizlhdl. D Bdbd d Dtch Möbl-, Küch- d Eiichtchhdl (BVDM, Köl) bzit d Gttz i Mitlidi i Jh, 3 Millid Eo (pl 1,8 Pozt), woo t di Vitl d Möblchhdl til. Ad Abit, wi B- d Hiwt, pp i Vitl. Gößt Möblhdl d ößt Abitb d Bch i Dtchld it IKEA it 4.1 Millid Eo Utz d Bchtit (Gchtjh 2013/14). Fü d ld Jh cht d BVDM, d Di lich Abild i d hdwlich d idtill Möblpodtio it i och i Schilh. PHOTO: SHUTTESTOCK d Gttz i Möblhdl wid über 31 Millid Eo li wid. Ach w lt icht ll Möbl Holz id, od il Ktto od Mtll, o it di lich Abild ü i Mitbiti od i Mitbit i d hdwlich od idtill Möblpodtio i och i Schilh. Di dt i d l di Jh d it, wi i Dtchld usual, dl lt, idt lo i Btib wi ch i d Bchl ttt. Si dt ​​it d thotich d ptich Gllpü, z d di itdi Fti i Glltüc höt. D Gllbi it ch di Votz ü i Witbild z Schiit. Z Vobit di Mitpü bit di Hdw, b ch wblich Bchl tpchd K. Küti Möblchi ü lbttdlich über i bod Lib z Ntpodt Holz d i üdchittlich ptich Gchic ü. From d üt icht. Notwdi id ch It Chi d d EDV. Oh it d Mthti ollt Möblchi Ölicht icht Kiß th. Vo ll b bch i Fti d i pt Stilpid owi olid Kti i d Stild. W di Fti o So od d Poltöbl ht, id di Dit d Polt od d Polti t. D dl picture dt bll di century. Fü Fühpoitio i d Möblidti it i you picture tw ight, but helpful. Ei t Ad dü it di Hochchl ohi, di it h 90 Jh ü hochqliizit Nchwch i Bich Holztchi ot. Gt 800 hours boli dzit di Bchlotdi Holztchi, Holzb d Ab owi Ib (jwil ch Thoid i Pxit). d 30 Poo ü i di Stdti d Stdt. D olich bchlo Bchlotdi bchtit z Zl z Mttdi Holztchi (di St i Vollzit od ch St i Tilzit). Di Hochchl ohi bitt b ch i ibti Bchlotdi owi i diti Mttdi i Fch Ichitt, d Abolt t Chc l Mitbit bi d Etwicl o Möbl i d Idti d l qliizit Bt i V o Eiichth hb. Sttlich püt Eiichtbt Fü di B i Hdl bitt di Fchchl d Möblhdl i Köl i bit Spt o Abildölichit. D dl Fchltdi ü Schlb it Abit od Fchhochchli üht i di Jh z IHK-Abchl K i Eizlhdl d z Fchchlbchl Sttlich püt Btibwit. Wit Abildot ölich d Abchl Sttlich püt Eiichtbt i d Fchicht Möblhdl or Küchchhdl d K i Eizlhdl, Fchbich Wohbd d Fchbich Eibüch. Ultimately, the Fchchl d Möblhdl i Köl i h i chlich Bbild i Vollzit ch Sttlich püt Aitt d Fchicht Btibwitcht, Schwpt Möblwitcht. All di t B d Abchlü ibt daily light ch i wiblich Fo..d / Di Kth. Kichid i Schli cht ü ih KINDEGATEN ST. MATIN b 1st Sptb 2015 Sttl. t / Ezih / i od pdoich Fcht (l Gpplit), owi i wit pdoich Fcht (ü di Wldpp) Si hb Fd d Abit it Kid di T, l Wt it Zbit, th Id d Kozpt o über, hb dit Fchwi d id bltb, hb i chitlich Gdhlt d idtiizi i it d At d Ktholich Kich. Wi bit i twot- d pcholl Abittll, lßi Fot- d Witbild, Atll d Vüt olt ch d ichtlii d Diöz ottb-stttt ß AVO-DS. Bi It bwb Si I ask bi: Ktholich Vwltzt z.hd. E. Kül, Gttß 99, b, Vob hlt Si Iotio o d Kidtliti F i (Tl .:). Good. Gd. Südid. A M Tl.-N T AMT Schid twiclt d podzit dpziich Atiblö it Schwpt i d Bich bttibtib Awd. Hi id wi opwit tühd d wltwit tti. Wi tll really Ti i ... CNC-F (/ w) CNC-Dh (/ w) CNC-dchli (/ w) Motcht (/ w) D ht och i display space z? Wi hb och Abildpltz i l ... Fcht ü Lloiti (/ w) Zpchi (/ w) AMT Schid GbH & Co.KG Wldbt. 5 Tl .: +49 (7777) Ato Mo Tcholoi Sldo-Kbch Fx: +49 (7777) Bilhiwi Ei Til d hti Ab li Poptbil old Fi bi: St Flchht Opti & Ati Fdl Ldw Mid Ih Apchpti ü Popttil it Südid St od ößt bi z lit Al: Aj S, Tlo, E-Mil: Bi F z Ztll d Südid St wd Si ich bitt Tlo St Ip Schwbich Vl GbH & Co KG Dxl, Gl, b, Potch 1460, Kltß 16 Tlo; Tlx; Azi Tlx: Gchtüh: D. Kt Sbthil Vldito: Michl My-Böh Chdt: D. Hdi Goth (twice) Vtwotlich ü Azi: ihd Ho Podtt: Jic Nöll Vtwotlich ü di Zitpodtio: Kl Zll Ch o Dit: Bd Schbitz Fü Azi d Bil lt di Gchtbdi d Pilit N. 67 d Schwbich Zit o Dc: Dch Ul-Obchwb GbH & Co. KG, Wit d Ul

6 .d / St, 9. Wed 2015 W e chtölich Zitpt: ttcht (/ w) (i Vollzit) Sict (450 EU-Bi) Wit Iotio t DO-X tt i Doi M Fidichh Cld-Doi-Pltz Fidichh / Flh Tl .: 07541 / Bi Ldtt b it zw htd d bihi Stllihb di Lit d Kiozilt i Vollzit (w /) z btz. D Sozilt it t d twotlich ü di Vo, Utbi d Bt o Aylbwb, di Schldbt, di Gwh o Lit ch d SGB XII, ch d Bdbildödtz d ch d Wohldtz. Ih Ab bi: chwii Eizlll refugee status Ei Äd d Abzchitt remains. U Aod Si: ü d Höh lli Vwltdit. i chid Bich. ö Eitll, Vüt d Ditot: Hb Si It? D wi Ih Bwb. Please bwb Si ich bi oli t Job d Abild, Stllbot. Important, dyich T i / Mdiziich / Fchtllt / i Vollzit (usual Bzhl) d i / Azbildd / z / z Mdiziich Fchtllt. Bwb please chitlich od p E-Mil: Azt D. Bütt / W Kichtß b Tlo b. Optio Kidbhdl Bhdl d Mld. Hwitchti Eit, iddlich, t ochd Uttütz ü Pithhlt, 40 hrs / week ch W cht. ZZ d Vl Filillit / i d V / i ü -Filil i Voll- d Tilzit i Ttt cht. Bwb bitt od p Pot GECO GbH, Th.-Kolt-St. 1b, Zitt Sch Bc Bci 5 T-Week Fh Fhi o 5: 00-11: 00 Uh 5-6 T-Week Mon.-Fri. o. S. Bci i Pcllitß Fidichh Tlo 07541/53516 Sio- / Eihil. up to 17, -EU / hour i Zititil lbt. Bi, Io: Stdb .. Stchlt (09632) Mon-F Uh FISEU / INNEN i Voll- d Tilzit owi Azbildd / cht! Bwb please p E-Mil od Pot. Ktzbchw 21, W Mit t Id z Lb d Woh ü lt Mch id wi i d Sii io it illti Eiicht d Dit ti. A od Wi d chlich poioll Bi üh wi di iztiich Tditio tti Hil ot. Fü blt Pojt i Ldi Sii ch wi i Plditlit (/ w) Vollzit od Tilzit (70%) D Mch tht i Zt Hdl d Mchlichit it di Bi Wi ü di tt Mch. U pt i jdzit cht d wüdoll U it ih. Dit wi di high, lbttllt Apch ch züti cht wd, h wi ioti W d ch i h Plditlit (/ w). Al Viio (/ w) it t Pölichit id Si i d L, i d I- d Aßwi z bit d dht Vt zb. Bi d Mitbitüh h wi Eiühlö d Klhit owi ozil Koptz d Fühlt l bdib Votz. U di Vizz o Pl GbH i d Ötlichit z pti, wt wi o Ih Epthi d di Fhiit, ll Eb z oizi. A Si wtt i pd d ioti Litpoitio it oß Gtltpil, litcht Etloh, ttti Ztzlit wi Fihz ch z pit Ntz, lxibl d bod ilidlich Abitzitodll i Vbid it i Ho-Oic- Abitpltz. Villti Witbild- d Etwiclölichit owi i ti btiblich Gdhitt wt Si. W Si I poch ühl, wil si usually Hod ch od ch d Eltzit wid i d Blb iti öcht, ollt wi sb fl l. Wd Si Til tzt, ozil-ichlich Dit d Eiicht. Nh Iotio holds Si o F Chiti Pchtold, Pollit, t Tlo od i Itt Ih Bwb icht Si bitt t thd Ad od p E-Mil: Vizz o Pl GbH, Polbtil, Wchtlh 1, Sii STEUEKENNE, FINANZVESTEHE, EFOLGSPLANE? Wi Ih Bwb: Fitz-Voit-Stß Ntdt Wd Si Bttlllit (/ w). Bi Dtchld N. 1. Û Üb Mitlid Û d l i Dtchld Û Mh l 40 Jh Eh Si hb i. Image d bit id. 3 Jh i Bich St, z. B. l Bchühhl, Bilzbchhlt, Mitbit Fizwlt, idl chtwlt, Stbt, Stchwit, Stchitt od Stchbbit. Mch Si d cht Schitt d wd Si Ih i Ch. Wi hb di Kippti ü Si: We ch bdwit Bttlllit (/ w) Wd Si lbttdi tti ü Dtchld ößt Lohthili hpt- or bblich. Ih Votil: I Sttpt, pölich Mto, zhlich Fchxpt, ttti Vüt. Mh Iotio t: Kpt Wi ch Stdot Kpt ü di Ztl Itdizipli Noth (ZINA): Obzt (w /) it Schwpt I Mdizi / Allidizi, Notlldizi z chtölich Zitpt Nh Iotio d wit Stllbot Bwb Si ich jtzt. Wi Si! Itdt Kliibd Kpt-Obll Sotho Gcht. Gd. Südid. Obtdo bd yo tt Di Stti tit ü di idl Atll woll wi Si! Al Til d C ChPh & Ey Gppp höt di Xoox ox Ittiol GbH & Co. O HG zd ühd Htll o Abp- d l- t ü d id till Bd.Sit Güd 1956 hb wi i L d Jh ibod di Bich Ch i, Ptoch i, Phzi owi Ktw d Ölboh il pziliit. Al ittio- l Uth b itz wi bdtd Podtiottt d d Gl ob, t d i Ohio, Mxio, U d Idi. U ittiol Kdcht bit wi l pobl - löoitit Sytlit dl lich Pt .. Xoox Ittiol GbH & Co. OHG Michl Bch Vo-Bhi-Stß Lid / Bod Tl .: +49 (0) E-Mil: A Stdot Lid / Bod ch wi il Tlt: U Abot ü Si: XOMOX ch i Zt DIE t Ad ü Ih Ki.

7 .d / St, 9. Wed 2015 Wihpt d Zpitz it B WL 40/230 W Güi Tl / Sti Si: z i d wltwit ühd Uth d wltchod F- d Hiztchi. Fü Nidl W ch wi i Gbit b d Übli i Tchich V (/ w) i Aßdit Wi bit i h Koch / Köchi i Abbich, wo / i I lbttdi d ti bi i 5-T-Woch wilich. Nh Stllbchib t: Atll. Wi Ih Kott. Fili Müch d T i otolli VETTE. I podzi VETTE. Vtt 2015 B Ih Ab t di iti tchich Bt d Bt o Hizi owi Ii- d Plbüo it d Zil, bthd Kdbid z ti d Nd ü ich Podtpltt z wi. Nch Ih Abild i Bich d Hiz-, Kli-, Klt- od Eltotchi d i Fotbild z Mit od Tchi hb Si bit t Eh i d Kdbt d d V tchich Podt lt. Di Poitio it it i d Aod tpchd Fixhlt tttt. In addition, Si i Utzpoiio owi ttti holds socillit. D tl Fiw tht Ih ch z pit Ntz z Vü. Di Eibit i di Tchi Podt olt poioll d pxih i Schlzt. Wit Iotio z Uth d z Nidl W owi di Mölichit z Oli-Bwb it d K-N N 06 id Si t D it Zliit. Bwttchi Solyt Iibüo SCHNEIDE & PATNE Plllcht bh Wi id i t iugt Iibüo ü Twpl i Bich Mi-, Sthl- d Iiholzb. Z Vt T ch wi b oot i Bii (/ w) Kotti Iib / Twpl Ih Ab Si id ztdi ü di itwotlich Bbit o Pojt o d Votch, Etwd Ghipl bi hi z Aühpl. Ih Poil Stdi i Biiw it Schwpt otti Iib Si über bchpziich EDV-Kti Flxibilitt zicht Si Si Si hb i litbit d zli Abitwi E wtt Si i itt d twotoll Ttiit i i it d h T. Hb wi Ih It wct? D wi Ih Bwbtl, ch p E-Mil, SCHNEIDE & PATNE H-Züich-W b Mil: Itt: Ldi Bibch I Ldtt Bibch id bldölicht old Stll zcht please z btz: Vwlttllt (/ w) id Kz-Zltll Tilzit ölich Kzi : Z Abbit hö ..: Volllich Schbbit i Kz-Zlw, Vwlt d Fhzdti it Übwch d Vichchtz dd Hltdt, Eilit o Zwßh Mitbit (/ w) i Mdo Kübch Kooditio Vtlt Tilzit 50% Kzi: Z Abbit hö ..: Kozptio, Oitio d Dchüh o Vtlt, Bt o Gpp id Bich Mpdoi d Toi, Mitbit i Mti Sid Si itit? Nh Iotio id Si t od dit über d Q-Cod. Bitt bwb Si i oli bi ptt Fit, 22. Mi Wpp Fh Schwiz Itli Tlo Wi ch b oot zli, lxibl d dtchpchi pl / i ü i Objt i Wb (Bod). Sozilichplichti Bchti Abitzit tlich c. 6.0 hours Giüi Bchti Bi Abitzit tlich c. 3 hours Please icht Si Ih tloich Bwb: A. Schidt Gbdii GbH, Ei, Tl / Al i d oitt Eiith i b poiti wi o liti wch Kdbid, ipilt T d otiit Mitbit. I zwit Uthtio id wi dyich wchd d bchti i d Gtpp over 500 mitbit. Dch Bch- d Kozbhiit th wi ü liti I Abitpltz. Fü T ib, Toi, Ul ch wi h Kott (/ w) (Ii / Tchi) Mchib / Atotiitchi Ab: Etwicl, Kottio d Dtilli id ​​ob t Bich Etll d Pl d pojtblitd Dottio E Zbit it Kd d Lit Wi bit Ih i itt d iliti Abbit, z Koitiow owi di Mölichit ich izbi dz twicl. Itit? Wi Ih Bwb F Atid-A St p Pot od E-Mil SCHULE KONSTUKTIONEN GMBH & CO. KG Di BOLZ Poc Tcholoy GbH it i Uth ihlb d i Bich Mchi-, Appt- d Alb ittiol tti ittltdich HEINKEL AND DYING SEPAATION GOUP. U Koptz id di Etwicl, Pl d Htll o dpziich Al d Syt owi d wltwit Wt. Al Spzilit i Fi-pp li wi Mich- d Toctcholoi höcht Ni ü di Phzi, Chi d Lbittlhtll. Z Vt T Stdot W i All ch wi z cht ölich Zitpt i Sictchi (/ w) Ih Ab Aüh o Sicitz d ptbit Fiitz Sicitz bi Kd i I- d Ald Si ttütz Kd choptt i tchich F z Podt d Ditlit Ih Poil Si hb idlwi i Abild l Idtichi od hlich B d ü über Moth Di pzill Mchi- d Sytti wd ii hoti btibit Abild ittlt Fü d ittiol Bch- d ih id Elichti odlich ibitcht Should you i od bchib Ab poch ühl, od you please Ih hi Utl it Ab Ih Eiootll: Hil Holdi GbH z. Hd. F Kl, Fdid-Poch-St. 8, Bihi Tl .: /, Fx: Etdc Si d Uth, d d wltwit Mt d Phzi d Biotcholoi Stdd tzt. Gtlt Si Ih Ki i i ziid Ztbch: pt wchd, chcich d hz ojtbhi. Ih Kolli d Koll wt Si cho l Ftiitbit (/ w) Aptich Podtio.-N / 9161 Fchbit (/ w) chich Wttt.-N Mitbit (/ w) Abitobit.-N Mitbit (/ w) Alot.-N Mchi ( / w) Aptich Podtio.-N / 8841/4342/9241 A id Si i Bchib Ih Ab dd Poil, d wi wüch. U Ki-Wbit ioit Si ch d über Uth, ttti Lit d Ih Ppti bi. Ih Eitzot it b od L. Sid Si bitioit, bwlich, ztoitit z: Sid Si Vtt? D wi Ih ti Oli- Bwb! Vtt Ph-Fti GbH & Co. KG Schützß b, Gy E-Mil-Ad: FISEU / INNEN i Voll- d Tilzit owi Azbildd / cht! Bwb please p Eil od Pot. Slo Vi Ktzbchw 21, W We ch did i Mitbit i Vollzit i Bich Hiz d Sit it bchlo Abild. Wi über Di A. Tlo 0176 / od ch p Eil: 25% Image Abot hb b. G Vol Ih AboKt p Si bi z 25% bi cht K. All Abot t bot.d Slo Chi i Slo z Wohlühl, Etp d Gth. With idiidll Bt, pt i / Fi / i Ih Ab: Tobl 4

8 .d / St, 9. Mi 2015 Wi id i Coic-Goßhdl it usual Wcht d bli l MCS-iolpt d lbtdi Lbittlizlhdl, Ttll d Kio i üddtch. IZ i Ncholl ch wi i Vlit Coic (/ w) i Aßdit D wtt Si: - Bt Pt d Ttll-Bch - Utz d Vtibtti it Utztwot ü d Coic-Vtib - Sotit- d Pipl ü di Kdpp - Alternating Abitpltz it ttti Vditölichit d Fiw D wt wi: - Fdit i Abild owi Vtib-Kow-how - Eh i LEH- od Coic-Gcht - Kdoiti dt Mt- d Wttbwbti - Übzd Att it Et, Eitzd d Tit. Hb wi Ih It wct? Di olltdi Stllchib id Si Hop od dit über d dct C-Cod. Utz GbH & Co. KG, Lbittl-Goßhdl Kolpitß 40, Ochh Tlo: 07352 / E-Mil: 75% to 100% Stll via Wi id i Htllbtib ü hoöopthich-pyich Aziittl. Z Vt T ch wi z chtölich Zitpt i Til- od Vollzit i /: Podtiohl ü di Aziittlti (/ w) Ih Abld t chwptßi:> Filttio o Aziittl> Vbit d Aziplz> Abüll o Slb> Abp o hoöopthich d pyich Utit Ih Poil :> Eh id Aziittl- or Lbittlpodtio w grows> Flxibl, lbttdi Abitwi> Thiit> Zliit> Motitio / Litbitcht Ih ti Bwbtl d Si bitt: PEKANA Nthilittl GbH z. Hd. F Moi Gb iitß 15, Kißl Tlo + 49 (0) wi ch di wlt li Di Clloo it i d ühd Spzilit d Gbit d tchich Schllchtz. Wi twicl d podzi hochwti Schllchtzpodt ü idtill Awdbich. Al ihbüht, otiilich xpdid Uth it über 150 Mitbit id wi ittiol tti d ch z Vt T i () Mitbit / i ü di Atbbit (w /) Ih Abbit ti Wtlich: Bbit o Kdt Al Atil d Atö bi Ett Koodii o Liti it d Podtio dd Kd Vddipoitio il. Zollbwicl bi Non-EU-Li Atol bi z chtll Ih Votz id: Kich Abild it Eh id At- d / od Vdbwicl Sh t Fzöichti i Wot d Schit, Elich o Votil Gt PC-Kti, idlwi ch Eh it PPS-Syt Koitiot , it Abitwi owi d-. icoitit Pölichit Bitt d Si Ih Bwbtl p E-Mil t Ab D ühtölich Eitittti z Hd. H Jü Giiß Bilzbchhlt (w /) Ih Abbit ti literally: Vtwotlich Etll o Mot- d Jhbchlüch HGB Kl (tzt-) chtlich Schetzt d Sch-, Dbitoot, Al- d Lbchhlt Fodt / Mhw Alli Bchhltbit Ih Votz id: Eolich bchlo Witbild z Bilzbchhlt (/ w) Mhjhi Bh i Bich d Fizbchhlt idlwi ii ittltdich Ftith Gt Kti i EP Syt d Micoot Oic Po lbtdi Dö Abitwi d Eiiititi Bitt d Si Ih Bwbtl p E-Mil t Ab D ühtölich Eitittti z Hd. H Jö olliho Di Fi ol-i GbH it Sitz i dolzll Bod twiclt, bt d tibt wltwit Mchi ü di Podtio d Etwicl id Hlblit- d wdt Idti, wi z. B. LCD, OLED and MEMS. Z Vt tbd Uth ch wi z chtölich Zitpt i (): Sotwtwicl (/ w) SPS-Poi (Schwpt: TwiCAT) d Sictool Bitt d Si Ih olltdi Utl it d Ab Ih Ghltotll owi Ih ühtölich Eitllti: ol-i GbH obt- gwi-stß dolzll Clloo GbH & Co. Fib Stß 44, Bibch t +49 (0) D Biic i Ih io Bi z 20% Poto p Tlo 0751 / Mod Zhztpxi i Fidichh cht 1. dlich d it ZFA od ZMF (/ w ) ü Pophylx od Aitz, 2. Mitbit (/ w) ü di zptio (Fchti bdit odlich) E wt Si 2 i Nchitt po Woch, lt Abitzit, tt Kolli, plt Ptit dt Bzhl (ch KiT). W wi Ih It wct hb, wi ü Ih Bwb p E-Mil od Tlo Wi id i d ühd Mllcht i Bd-Wüttb d tlt po Jh d 20 M d Atll. With od Mld ö i ioti Uth wit Mt- d Wchtchc.We chtölich Zitpt i / t / i Oli-dtio d Socil Mdi Ih Abbit t: Podtio, Abit d dtioll Etll o Txt, Bild d Vido ü Wbit, Socil Mdi-Kl dd Applitio dtioll d opti Bt d Koodii d Socil- Mdi-Atiitt d - Coiti Thid, chch d SEO-optiit Abit tll Th Podtio d Pl d tllt Ihlb d Cott-Mt-Syt Etll, iuldlich-dtioll Bt owi tltich Qlittotoll d - ich d xt tllt Wbit Aod: Abchlo Stdi i Bich Koitio, Itdi od lichb Abild Midt zwi Jh Eh id Etwicl d Vtz o Socil-Mdi d Oli-Stti Fdit tchich d chlich Kti bzülich Socil-Mdi-Tool, -Pltto d -Ntzw Hoh Mß Ktiitt, ​​Et d Vbidlichit, Thiit Sich chtchibti dit Spchühl Sh t Elichti; wit Fdpch wüchwt Bitcht z Wochditz Wbtxt / i U M d di dit bd Koitiopodt böti pchd Wbtxt, di i ih Ditio di tchidlich Zilpp pd ih d ch di jwili M- Thti dqt i Sz tz. Ih Abbit t d Schib o Txt ü: Wbit Nwltt Popt Atll-Utl P Txt Cott-Stoi Txt ü Kdzi Aod: Si üz d bit it Ih Txt Si d ozptioll, ioti d ttich Si hb bit h Jh Bpxi idlwi i i At; P-Abtil od Mdi Si ü über iwdi Dtch- d h t Elichti Si id toitit, bltb d bit ü Wochditz Wi bit Ih i iliti d itt Abbit it t hbdi. W Si i i i olich Uth ibi öcht, d wi Ih ti, chitlich Bwbtl. Please do not do it usual Koptz, Ho d Et itbi d bwb Si me! Wi Ih Bwb! Po Fchlii Schid Pychooti. Pychothpi. Nthilh Schid Ktß 22 Tlo: () 8020 Wi id i xpdid, tiol d ittiol tti Pttwltzli i i d witchtlich d toitich ittt io o Bd-Wüttb. Wi bt d tt owid ittltdich Fi illti tchich Gbit i ll F d wblich chtchtz. Fü Pttchbbit ch wi bozt i /: chtwlt- od Pttwltchtllt () Wi bit d Eibit d t pölich Etwiclölichit i i T o Mitbiti d Mitbit, di wi Goßtobl Stß B / b

9 .d / St, 9. Wed 2015 otd Fi. Fob. Ftiopot. Etwiclpt I Alt bo i Fü Eiicht Ulichp i Kil it 92 Pltz ch wi z chtölich Ti i d T- d Nchtdit xiit Fcht (/ w) i Voll- d Tilzit. Nh id Si i Itt: Fü F tht Ih H Dit Bchl t Tlo z Vü. Ih chitlich Bwb d Si bitt bi z di: Hili Git Lb i Alt GbH Ulichp Kil z. Hd. H Dit Bchl Elhotß Kil Di Hili Git Lb i Alt it i Tochtllcht d Stit Hopitl z Hili Git. Fchlich bit wi it d Lib Althil z. I Dit d Eiicht i wi dü, d lt Mch itt i d Gllcht lb d dbi t btt d ot id. Di Zilch it Sitz i obchwbich Wilhldo id i tditioich Sozilth, d i d Fld Althil, Bhidthil, Hö-Spchzt, Schthil, Jdhil d Abild ti it. Mh l Mch wd o d Mitbitd chitlich-dioich Gdl btt. Fü Gchtbich Fcility-Mt, Stdot Wilhldo, ch wi z chtölich Zitpt i / diplo-ii (/ w) bchlo (h), t chicht chitt / biiw ih b Pojtt d Bhtt Slbttdi Füh o Plt Abwicl o Itdhlßh Utz o Bdchtzßh i Btdbd Koitio it d Gchtbich w wi wüch Ii- / Mttdi Achitt od Biiw Eol id Dchüh o Bpojt Oitiotlt Thiit d lbttdi Abit Löoitit do Koitio Kich Vtdi d Kottwot Kti i Hoo- d Vbcht Kti d ichli l, Vochit d No Qliitio i Bich CAD Kti w wi bit Ei ttti Abitpltz ii dyich dioich Sozilth Ei iliti d pcholl Abbit Ei h Abittoph ii optt T Fot- d Witbildölichit Ei litoitit Vüt d ttti Sozillit Ih Apchpt ü üc: Hlt Göppl-Wtz (Tl .: 07503 /). ih bwb Ih ti Bwb d Si bitt bi ptt: Di Zilch - Gchtbich Pol Ewi G Pt Wilhldo Tlo: wi bild! wi bit pltz ü pti, iwilli ozil jh d bdiwillidit. Al id ühd Fiißi woll wi Mtpoitio wit bd ch dhlb z chtölich Zitpt otiit d it Mitbit d Mitbiti ü old Stll: Stllttd Lit Fob (w /) Mitbit Lbo (w /) E wtt Si i itt d wchlich Abbit ii ztoitit Uth it hod Etwiclölichit d Kichc. Do you want it olich i? D ioi Si ichtzt über Stllbot t i d bi JOBS & KAIEE d d Si Ih hi Bwb Polbtil. Bi Vob hilt Ih H Jü Litz, Tl .: 07371 / od F Ni Gottb, Tl .: 07371 /, wit. FEINGUSS BLANK GbH. Idtit idli Al ioti Holzhth b wi ü Kd öoloich wod Kooth. Wi zich dch Vbdhit z Mch d Nt, dch zhlich Ptt, Azich d dch optt Lit. Z Uttütz T ch wi i /> Ii ü d Bich Htchi (w /) E wt Si .. old Ab bi Bitz: Kdbt i htchich F (.. Hiz, Lüt, Sit) Poltwot i Bich Schlüllenib Apchpt ü Pti i Schlüllenibich chch z Podt i Bich Htchi dd Utz Podt d Pilich o tlich Abw Z Fottz Ih Bw ch Si i hodd, pwchlich Ttiit it pcholl Abtll. Si hb Fd U it Kd d Ptbtib d bi i i d dlich Att it. Ei bchlo Stdi i Bich Htchi owi Kti d VOB d DIN-No tz wi o. W Si zd oitoich Tlt d Vhdlchic bitz d tchidlicht Ab ttti tz, wi Ih Bwb. Z Vt T ch wi z chtölich Zitpt ü Stdot Wit i / Sozilpdo / i (Vollzit) Ih Ab bi it di twotlich Blit d Dchüh o bittpolitich Mßh ü lzit- bitlo Mch it d Zil dht Eilid i Abild d Abit. Wi wt i hoch Mß Motitio d Et d Ölicht Eh i Bich d Jdlich- d Ewchbild. Al ldii, iützi GbH öd d qliizi wi überwid Po d chti SGB II d bi wit ozil Ditlit. Also Iotio about the Stllbot d Uth i t Ih Bwb icht Si please to Gchtüh H Pt Kil. I d Schthil d Zilch bhdl wi jhlich d F d M i di oit Schtlii d zwi Thbilittio i Südwüttb. Dbi üp wi od chtdiziich Bhdlozpt it chitlich Gdhl d Tditio. Fü Thbilittio ib ch wi z 15. Ji 2015 i othpt (/ w) bitzih (/ w) i tilzit it 55% bchti Ei ühlich Stllbchib id Si Wbit t chthil ENGINEING TECHNICAL PODUCTS WEBEATIKEL COMPETENCE IN PLASTICS Sit hl 37 Jh bit wi Md i Koplttic od Podttwicl über d Wzb bi hi z ti Podt. Z Vt AT ch wi SIE z chtölich Zitpt l: Pojt (/ w) Ih Ab: Podttwicl o Kttotil Kottio o Wzitz d Voicht ü Spitzwz Pojtlit Ih Poil: Kti i Po / Ei did Htll o Spitzwz o Votil Thiit owi lbtdi d ttit Abitwi Löoitit D d Hdl Kott (/ w) Ih Poil: Abild l Wzch / Tchi / I. Mchib Kottioti i Spitzob Kttoti i Spitzbich CAD-Kti it Po-Ei o Votil Wzch (/ w) it Eh i Fob 1. Aodpoil "Eodi": Eh i S- d od Dhtodi. Wi bit bi Sodi it oboo 55 owi bi Dhtodi it oboil Aodpoil "F": Eh i CNC-F. Wi bit it i 5-axis + DMG 3-Achchi it Hidhi-St 530i. Mitbit (/ w) ü d Stit Ih Ab: Mithil bi ll lld Abit i Stit Uttütz d Loh- d Fizbchhlt Ih Poil: t Kti i MS-Oic-Awd, .. EXCEL, WOD Wi Ih opltt Bwbtl t Ab Ih Ghltotll Polbtil . ADOMA GbH, Pttdt. 4/6, W Tl / 9716-0, -il: BAUFITZ GbH & Co.KG Polbtil Alpw 25 D Ehi D bit Ziit / i od Vobit / i? D cht i twotoll d really ttiit? D cht di Hod d i I Eio? I support you in Filith. D bit o Ot bi d Atobit owi bi d Atbwicl tti. Wi you. Bwb chitlich p Eil / Pot od tloich: Zii W Schtz Blitzt Stß 21, Fot Tl / 1613, Fx 07505/1614 A380 Wz o Lit Koptz J id ch Wi id hi i Eitz dbi! Pziio With c. 20 Mitbit podzi wi ü d Mchib, di Ltht-Idti, Ktto-Idti, Schidwz chid Schidto. Fü Pojt d di iliti, Aod Kd z bwlti, ch wi Vt ü T, Ölicht it Eh i d Schidwz-Bch. Ii / i. Tchi / i, lit Abitobit, Ei d Kotoll, l. Kti Tchich / Zich / i ü D. Ito Po Wzchli / i od hlich B d Mtll-Bch d- d Flchchli / i ü otioll d CNC-Mchi Aßdititbit / id Wz-Bch Mitbit / i ü di Wz dd Wi it t EDV - d Schidwzti. Please bwb Si chitlich od Si H St, wid Si i i pölich Gpch über di Votil i Mitbit bi J d über i litcht Vüt-pt ioi. J.K. H St, A Föhid 8, Bidt Tl .: 07502 / 9435-0, Fx: 07502 /, il: