Is Strudel an English or a German word

Translation of "Strudel" in German

These examples may contain rude words based on your search result.
These examples may contain slang words based on your search result.
Sznycle wiedeńskie, kiszoną kapustę i swirl.
And Wiener schnitzel and pork knuckle, sauerkraut and Apple strudel.
Baumkuchen, swirl, tort wiśniowy.
Baumkuchen, swirl, Black Forest cake.
Woli pan placek, czy swirl?
Prefer to eat pate or swirl?
Better start swirl to eat.
Rodzinę łączy swirl, który piecze babcia.
Jednak w potocznym angielskim przyjęło się tylko niemieckie słowo "swirl".
But in everyday English it only has the German word "swirl" made.
Zrobiłem dziś rano toaster swirl.
This morning I have toast made for breakfast.
Mamo, przywiozłam swirl, który lubisz.
Oficjalnie, byłem w domu, być może piekłem swirl.
swirl jabłkowy istniał - to nie była żadna fantazja mego umysłu, lecz sposób, w jaki ten swirl powinien istnieć - jako najcudowniejsza rzecz, która naprawdę mnie rzeczywiście uszczęśliwi - rzutował mój umysł.
The apple strudel there was - that wasn't a projection of my mind; but that it should exist as the most wonderful thing that would make me really happy, my mind had projected onto it.
Tę warstwę przykrywa się cienkim ciastem na swirl, na którą nakłada się nową warstwę, zaś każdą z warstw polewa się śmietaną.
Content may not be appropriate. Examples are only used to help you translate the word or phrase you are looking for in different contexts. They are not selected or reviewed by us and may contain inappropriate language or ideas; please report examples that you would like to edit or not display. Tactical or colloquial translations are generally marked in red or orange.
No results were found for this meaning.

Results: 17. Exactly: 17. Elapsed time: 29 ms.

Documents Business Solutions Conjugation Synonyms Spell check Help and About Us

Word index: 1-300, 301-600, 601-900

Term index: 1-400, 401-800, 801-1200

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200

© 2013-2020 Reverso Technologies Inc. All rights reserved.